Zapisy na kursy zawodowe

Zapisy na kursy zawodowe

Zapraszamy do zapisów na kursy zawodowe, w trakcie trwania kursu zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe
 • zwrot kosztów przejazdu na szkolenie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia
 • wyżywienie oraz zakwaterowanie jeżeli szkolenie odbywa się z dala od miejsca zamieszkania
 • egzamin zewnętrzny oraz certyfikat ukończenia szkolenia
 • płatny 3 miesięczny staż po szkoleniu zgodny z ukończonym profilem szkolenia

Szkolenia jakie będą realizowane w najbliższym czasie:

 1. Programista stron internetowych – absolwenci kursu nabędą umiejętności tworzenia stron w języku html 5/css 3 oraz będą mogli odbyć płatny 3 miesięczny staż w firmach developerskich – najbliższy termin wrzesień 2017 r.
 2. Operator – programista CNC –  absolwenci kursu nauczą się programować obrabiarki CNC (tokarka i frezarka), zasady obsługi maszyn CNC, pisać samodzielnie w oparciu o rysunek techniczny programy na symulatorachoraz wykonywać je na maszynie – najbliższy termin wrzesień 2017 r.
 3. Operator agregatów tynkarskich – absolwenci kursu poznają zasady pracy agregatami tynkarskimi różnych rodzajów i typów, współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót, organizacji pracy agregatów tynkarskich w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych, kontrolowania jakości wykonywanych prac oraz wykonywanie przeglądów i napraw agregatów tynkarskich – najbliższy termin wrzesień 2017 r.
 4. Monter rusztowań – kurs obejmuje prace przygotowawcze przed montażem rusztowań, ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego, kontrolę stanu technicznego rusztowania – najbliższy termin wrzesień 2017 r.
 5. Pracownik obsługi hotelowej: poznanie przepisów BHP i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, aranżacja pomieszczeń hotelowych, stosowanie norm zachowań dotyczących bezpieczeństwa i spokoju, sprzątanie pomieszczeń, stosowanie wymaganych procedur w pralni, szwalni i magazynie, elementy obsługi klienta, organizacja pracy, podstawy języka niemieckiego – najbliższy termin wrzesień/październik 2017 r.
 6. Florysta-bukieciarz z elementami aranżacji wnętrz: elementy botaniki, florystyka, warsztat bukieciarza, obsługa klienta oraz techniki sprzedaży – najbliższy termin wrzesień/październik 2017 r.

Rekrutacja trwa!

Rekrutacja trwa!

Zapraszamy młodych (15-29 lat) mieszkańców powiatu lwóweckiego oraz złotoryjskiego, którzy nie pracują oraz nie uczą się do udziału w projekcie

Dla uczestników projektu oferujemy:

 • płatne staże zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • doradztwo zawodowe oraz indywidualne zajęcia interdyscyplinarne

W trakcie trwania projektu zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe
 • pomoc asystenta dla osoby niepełnosprawnej uczestniczącej w projekcie

Zapraszamy do kontaktu!

Doradztwo w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej

Doradztwo w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej

Doradztwo w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej

W miesiącu maju 2017 dla uczestników/-czek projektu trwa doradztwo zawodowe w ramach realizacji zadania: „CTRL+B! Trenuj swoje postawy! Indywidualne poradnictwo w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej”.

Zgłoś się do doradcy zawodowego w celu zaplanowania rozwoju ścieżki edukacyjno -zawodowej i kształtowania postaw pracowniczych.

Miejsce realizacji: ul. Orzeszkowej 32-36/1, 59-600 Lwówek Śląski

Termin realizacji: maj 2017 r. i listopad 2017 r. w godzinach indywidualnie ustalanymi przez doradcę zawodowego z uczestnikami projektu.

Doradztwo w zakresie Indywidualnego Planu Działania

Doradztwo w zakresie Indywidualnego Planu Działania

Doradztwo w zakresie Indywidualnego Planu Działania

Od marca 2017 r. do maja 2018 r. dla uczestników/-czek projektu trwa doradztwo zawodowe w ramach realizacji zadania: „CTRL+F! Odszukaj siebie!” Identyfikacja potrzeb – tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników/czek projektu oraz ich bieżącej aktualizacji.

Zgłoś się do doradcy zawodowego aby opracował Indywidualny Plan Działania, który określi Twoje predyspozycje zawodowe i wskaże możliwe kierunki kształcenia i realizacji staży.

Miejsce realizacji: ul. Orzeszkowej 32-36/1, 59-600 Lwówek Śląski

Termin realizacji: 4 marzec 2017 r. do 31 maj 2018 r. w godzinach indywidualnie ustalanymi przez doradcę zawodowego z uczestnikami projektu.