Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie” oraz „Klaster” Sp. z o. o. zaprasza osoby bezrobotne (niezarejestrowane w PUP) lub bierne zawodowe (nie uczące się) w wieku 15-29 lat zamieszkujące powiat lwówecki lub złotoryjski do udziału w projekcie.

W dziale Do pobrania można pobrać dokumenty rekrutacyjne.

Wypełnione i podpisane formularze można złożyć osobiście w biurze projektu, przesłać na adres pocztowy lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.