Doradztwo w zakresie Indywidualnego Planu Działania

Doradztwo w zakresie Indywidualnego Planu Działania

Od marca 2017 r. do maja 2018 r. dla uczestników/-czek projektu trwa doradztwo zawodowe w ramach realizacji zadania: „CTRL+F! Odszukaj siebie!” Identyfikacja potrzeb – tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników/czek projektu oraz ich bieżącej aktualizacji.

Zgłoś się do doradcy zawodowego aby opracował Indywidualny Plan Działania, który określi Twoje predyspozycje zawodowe i wskaże możliwe kierunki kształcenia i realizacji staży.

Miejsce realizacji: ul. Orzeszkowej 32-36/1, 59-600 Lwówek Śląski

Termin realizacji: 4 marzec 2017 r. do 31 maj 2018 r. w godzinach indywidualnie ustalanymi przez doradcę zawodowego z uczestnikami projektu.

Dodaj komentarz