Kontakt

BIURO PROJEKTU:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”

Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

tel: 757813163, fax: 757813162

email: ctrl@lgdpartnerstwoizerskie.pl

 

Koordynator projektu: Paweł Adamski, tel. 795-095-893