Doradztwo w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej

Doradztwo w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej

W miesiącu maju 2017 dla uczestników/-czek projektu trwa doradztwo zawodowe w ramach realizacji zadania: „CTRL+B! Trenuj swoje postawy! Indywidualne poradnictwo w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej”.

Zgłoś się do doradcy zawodowego w celu zaplanowania rozwoju ścieżki edukacyjno -zawodowej i kształtowania postaw pracowniczych.

Miejsce realizacji: ul. Orzeszkowej 32-36/1, 59-600 Lwówek Śląski

Termin realizacji: maj 2017 r. i listopad 2017 r. w godzinach indywidualnie ustalanymi przez doradcę zawodowego z uczestnikami projektu.

Dodaj komentarz